Α.Ρ.Εν.Α. – Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Αριστερή Ενότητα

Η Αριστερή Ενότητα δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2007 και αποτελεί συμμαχία αριστερών φοιτητικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Η ίδρυση της Αριστερής Ενότητας προέκυψε μέσα από την ανάγκη της ενότητας σε πιο μόνιμη βάση μέρους των δυνάμεων που αντιπαλέψαν την κυβερνητικη πολιτική και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση κατά την διαρκεια των φοιτητικών κινημάτων του ’06 και ’07. Κύριες συνιστώσες στην δημιουργία της Αριστερής Ενότητας ήταν το Δίκτυο Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Σχημάτων (Δ.Α.Ρ.Α.Σ) και τα Αριστερά Σχήματα. Το εγχείρημα πλαισιώνεται και από άλλα μικρότερα ανεξάρτητα σχήματα.

Ιστότοποι άλλων σχημάτων που συμμετέχουν στην Αριστερή Ενότητα:

Ασυμμε3 – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Εγκέλαδος – Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΟΞΥ – Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΤΟΜΗ – Αριστερών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Αντί της Σιωπής – Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΑΡ.ιστερή ΕΝ.ότητα Πανεπιστημίου Πειραιά

Ανάδραση – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ – Βιολογικού ΕΚΠΑ
Αταξία – Παιδαγωγικού ΕΚΠΑ
Ενός κακού media.. έπονται – ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ
Αριστερή Ενότητα Ιατρικής ΕΚΠΑ
Αριστερή Ενότητα Νομικής ΕΚΠΑ
Αριστερή Ενότητα Οικονομικού ΕΚΠΑ
Αριστερή Ενότητα Πολιτικού ΕΚΠΑ
Αριστερή Ενότητα Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ

Αριστερή Ενότητα Ρεθύμνου (Θεωρητικές σχολές Πανεπιστημίου Κρήτης)
Αριστερή Ενότητα Ηρακλείου (Θετικές σχολές Πανεπιστημίου Κρήτης)

Αριστερή Ενότητα Ιατρικής Ιωαννίνων

Αριστερή Ενότητα Ιατρικής ΑΠΘ

Αριστερή Ενότητα Πανεπιστημίου Βόλου