Α.Ρ.Εν.Α. – Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Εργασιακός Μεσαίωνας

Σεπτέμβριος 28, 2009 Πολιτικά Κείμενα

                                             Ο εργασιακός μεσαίωνας είναι εδώ

                                               και έχει νταβατζήδες την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ

Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την αντιδραστική κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ μας θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό, τον οποίο είχε “θάψει” αφού προσπαθεί εναγωνίως να γίνει κυβέρνηση. Φυσικά, δεν ξεχνάμε τις προεκλογικές δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Λαύριο το 2004, όπου πρότεινε 4ετή ανασφάλιστη εργασία για τους νέους εργαζόμενους. Το νέο δεδομένο είναι το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την ανεργία, δείχνοντας έτσι ότι από την στιγμή που το ΠΑΣΟΚ αποτελείται από τα ίδια πρόσωπα οι αντιλήψεις είναι αδύνατο να αλλάξουν. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, το ΠΑΣΟΚ ζητάει να κάνουμε “δωράκια” στους εργοδότες. Πράγματα, δηλαδή, που στην παρούσα συγκυρία ακόμα και ο πρόεδρος του ΣΕΒ ντρέπεται να ζητήσει. Και αν διατυπώνει τέτοιες προτάσεις ως αντιπολίτευση, αν θα γίνει κυβέρνηση τι χειρότερο θα κάνει; Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του σχεδίου αναφέρει :

“Καθορίζεται τετραετές πρόγραμμα επαγγελματικής ένταξης των νέων ως κίνητρο για την πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας μέχρι τριάντα (30) ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν έως 50 άτομα και για πλήρη δωδεκάμηνη απασχόληση. Οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων επιδοτούνται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) το πρώτο έτος, εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) το δεύτερο έτος, πενήντα τοις εκατό (50%) το τρίτο και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος.
 
Για όσους άνεργους νέους έχουν ποσοστό αναπηρίας κατά? ελάχιστο 50%, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται για 5 έτη, εκ των οποίων τα δύο πρώτα σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και τα τρία επόμενα σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντίστοιχα.
 
Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε απόλυση οποιουδήποτε εργαζόμενου χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σχέσης εργασίας καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους πριν και μετά από αυτήν, αλλιώς χάνουν το δικαίωμα της επιδότησης.
 
Η επιδότηση των εισφορών γίνεται από το κράτος. Η επιδότηση των εισφορών γίνεται και από πόρους που αντλούνται μετά από συμφωνία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας με τις εργοδοτικές οργανώσεις.”
   
Όπως είναι φανερό, η εργοδοσία εκτός από τα κατασταλτικά μέτρα (βλέπε Κούνεβα) χρησιμοποιεί και προληπτικά. Έτσι, μέσω του ΠΑΣΟΚ στο παραπάνω σχέδιο νόμου επιχειρείται η επιβάρυνση του δημοσίου με τις εργοδοτικές εισφορές και δίνεται το ελεύθερο στους εργοδότες να απολύουν κόσμο δίνοντας ως αιτιολογία ένα «σπουδαίο λόγο»… Η ασάφεια του συγκεκριμένου σημείου είναι προκλητική… Επίσης, δίνεται η ικανότητα στον εργοδότη ανά 4 χρόνια να προσλαμβάνει ένα καινούριο εργαζόμενο αποφεύγοντας έτσι να καταβάλει τις εισφορές στο διηνεκές.

Ιστορικό : Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, κύριοι…
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το κράτος ενώ οφείλει να είναι ο ιδανικός εργοδότης, πράττει ακριβώς το αντίθετο, δημιουργώντας έτσι προηγούμενα εργοδοτικής ασυδοσίας. Οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90 με τον θεσμό των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου έδειξαν τον δρόμο. Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, έβγαλαν ένα νέο όπλο από την φαρέτρα τους, με τις ευλογίες της Κομισιόν. Τον θεσμό stage. Αρχίζοντας από τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι και υποαμοιβόμενοι, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το επεκτείνουν και στο δημόσιο, με 18μηνες συμβάσεις σε υπουργεία, οργανισμούς και στην αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι συμβασιούχοι και stage είναι εργαζόμενοι 2ης κατηγορίας. Δεν λαμβάνουν δώρα και επιδόματα, είναι ανασφάλιστοι και ο μισθός τους είναι της τάξης των 500 ευρώ. Οι συμβασιούχοι και οι stage είναι οι επιλογή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για να αντικαταστήσουν τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, και η επιλογή να γίνεται μέσω των βουλευτικών γραφείων. Έτσι δημιουργείται στρατιά ανασφάλιστων και υποαμοιβόμενων εργαζόμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον τους.

ΟΑΕΔ : “Mια αρχή μια ευκαιρία…και μετά μια ζωή στην ανεργία”
 Αυτή η πολιτική συνεχίζεται μέχρι και σήμερα αφού αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτική για τα κυβερνητικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, ο ΟΑΕΔ προωθεί ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται «Μια αρχή μια ευκαιρία» που προβλέπει την πρόσληψη 40.000 νέων εργαζόμενων 16-25 ετών για 5 μήνες στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλισμένoi και αμοιβόμενοι (με τον κατώτερο μισθό) από τον ΟΑΕΔ. Άρα μιλάμε για μηδενικό εργοδοτικό κόστος.
Τα παραπάνω δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά ούτε και κινδυνολογία εκ μέρους της Αριστεράς. Είναι αναγκαίο να αντιληφθούμε ότι το φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα και ασφάλιση είναι γεγονός με τις πλάτες των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και της ΕΕ. Εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, τέτοιο προσωπικό υπάρχει στα νοσοκομεία (νοσηλεύτριες, καθαρίστριες κτλ.), στα υπουργεία, στους δημόσιους οργανισμού (π.χ. ΙΚΑ), στην εκπαίδευση (ωρομίσθιοι, καθηγητές ΠΔ 407) και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Στην ΑΣΟΕΕ, συγκεκριμένα, ευέλικτο εργατικό δυναμικό είναι οι καθαρίστριες που κρατούν καθαρή την σχολή μας, οι καθηγητές ΠΔ 407 και οι διδακτορικοί σπουδαστές που μας διδάσκουν αλλά και εργαζόμενοι ΔΕΠ (διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). Σε αυτήν την κατεύθυνση, εντός της ΑΣΟΕΕ, συμβάλλουν οι ΔΑΠ-ΠΑΣΠ που απροσανατολίζουν τους φοιτητές, μιλώντας για USB, πάρτι και σημειώσεις με μοναδικό σκοπό να ενδυναμώσουν τις πελατειακές σχέσεις με εμάς. Οι ΔΑΠ-ΠΑΣΠ στηρίζοντας τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, υπονομεύουν το ίδιο το μέλλον μας. Αλλά εντός της σχολής, κουβέντα για την ταμπακέρα… Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν ορθώσουμε ανάστημα σε αυτές τις πολιτικές, θα είμαστε ο επόμενος stage εργαζόμενος, ο επόμενος συμβασιούχος, η επόμενη Κούνεβα… 

Μοιράσου το