Α.Ρ.Εν.Α. – Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Αίτημα για πτυχιακή εξεταστική

Οκτώβριος 19, 2009 Αιτήματα

                                                                                                                                                               Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009
                                                                                 Πτυχιακή Εξεταστική

Το αίτημα που καταθέτουμε σήμερα έχει σκοπό την διενέργεια σοβαρής και τεκμηριωμένης συζήτησης για διεξαγωγή πτυχιακής εξεταστικής και τελικά την θέσπιση της από τα αρμόδια Πρυτανικά όργανα. Με αυτόν τον σκοπό, σας παρουσιάζουμε την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σχετικά με την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2009, η οποία βασίζεται στην στατιστική ανάλυση του προγράμματος της.

Σε αυτήν την έρευνα, καταγράφονται οι ώρες που οι αίθουσες χρησιμοποιούνται για την εξέταση μαθημάτων κατά την τελευταία εξεταστική. Με βάση τις χωρητικότητες των αιθουσών και τον χρόνο που χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές, η έρευνα κατευθύνθηκε προς 2 σημεία με ουσιώδη συμπεράσματα:

1.    Τις ώρες που κάθε αίθουσα κάθε μέρα εξέτασης μένει αχρησιμοποίητη.
2.    Τον αριθμό των φοιτητών που εν δυνάμει θα μπορούσαν να εξεταστούν αν όλες αίθουσες χρησιμοποιούνταν αποδοτικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας (τα οποία επισυνάπτονται μαζί με το αίτημα) δείχνουν ξεκάθαρα ότι η διενέργεια πτυχιακής εξεταστικής είναι εφικτή. Υπολογίζεται ότι περίπου 6000 φοιτητές παραπάνω ημερησίως μπορούν να δίνουν στις υπάρχοντες αίθουσες αφού μόνο το 57 % του διαθέσιμου χρόνου των αιθουσών χρησιμοποιείται.

Η καλή χρήση των αιθουσών της ΑΣΟΕΕ για τις ικανοποίηση των υπαρκτών και λογικών αναγκών των φοιτητών προϋποθέτει :

1.    Την χρήση του Αμφ. Αντωνιάδου ως αίθουσα εξέτασης.
2.    Την αποτελεσματική διαχείριση των αιθουσών της ΑΣΟΕΕ χωρίς άσκοπα κενά μεταξύ των μαθημάτων και ειδικά για αίθουσες με μεγάλη χωρητικότητα.

Η Α.Ρ.ΕΝ.Α. στο παρελθόν προσέφυγε και στον Συνήγορο του Πολίτη για να πιέσει τις τότε πρυτανικές αρχές να καθιερώσουν πτυχιακή εξεταστική. Η ανεξάρτητη αρχή, με την σειρά της, πίεσε από το 2005 προς την κατεύθυνση αυτή. Τα έγγραφα των κινήσεων της ανεξάρτητης αρχής επισυνάπτονται μαζί με το αίτημα.

Απαιτούμε :
•    Την θεσμοθέτηση πτυχιακής εξεταστικής όπως η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών σχολών.(Νομική, Φιλοσοφική, Ιατρική, Φυσικό, Μαθηματικό, Βιολογικό, Γεωπονικό, Χημικοί Μηχανικοί-ΕΜΠ, Πολιτικοί Μηχανικοί-ΕΜΠ, Οικονομικό-ΕΚΠΑ, Πολιτικοί ΕΚΠΑ, ΕΜΜΕ κ.α.)
•    Την σοβαρή, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη συμπεριφορά της Πρυτανείας προς τους φοιτητές, αλλά και τον Συνήγορο του Πολίτη.
•    Την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των υπαρχόντων υποδομών της ΑΣΟΕΕ. Αναγνωρίζουμε ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές αλλά τα περιθώρια βελτίωσης και αξιοποίησης του πανεπιστημίου μας είναι σημαντικά.

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα :

Για να κατεβάσετε την έρευνα πατήστε εδώ

Για να δείτε τις κινήσεις του συνήγορου του πολίτη πατήστε εδώ

 Μοιράσου το