Α.Ρ.Εν.Α. – Αυτόνομη Ριζοσπαστική ΕΝότητα ΑΣΟΕΕ

Παρέμβαση στη Σύγκλητο

Οκτώβριος 7, 2009 Αιτήματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 14/07/09

Σχόλια που κατέθεσε η Α.Ρ.ΕΝ.Α στα πρακτικα για τα εξής ζητήματα:

1.    Κανονισμός εξετάσεων
Στον κανονισμό που προτάθηκε ορίζεται μονομερώς η ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά σαν να εξαρτάται μόνο από τους φοιτητές. Ο κανονισμός αυτός είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με κυρώσεις προς τους φοιτητές ενώ δεν αναφέρει τίποτα για την τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά καθηγητών ή επιτηρητών.  Φαίνεται ότι η «κατοχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» είναι άξια κυρώσεων ενώ το πρόσφατο περιστατικό όπου καθηγητής ξέχασε την εξέταση δεν θεωρείται ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο εν λόγω κανονισμός δεν αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της εξέτασης ως αλληλεπίδραση εξέταστή,εξεταζόμενου και επιτηρητή οπότε δεν μπορεί να τεθεί προς συζήτηση. Εκτός αυτού, στον προτεινόμενο αυτό κανονισμό γίνεται λόγος για πειθαρχικά συμβούλια – κομμάτι του πρότυπου εσωτερικού κανονισμού – που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της αυτονομίας των ιδρυμάτων, καθώς τα μέλη τους δε διευκρινίζεται από που θα προέρχονται. Ο κανονισμός κινείται σε κατευθύνσεις διοικητικής εξάρτησης, αυταρχικοποίησης και καθυποταγής, δηλαδή ακριβώς αντίθετες από αυτές που εμείς θέλουμε για το Πανεπιστήμιο.

2.    Πτυχιακή Εξεταστική
Δυστυχώς έπρεπε να προσφύγουμε στο συνήγορο του πολίτη για να έρθει ξανά προς συζήτηση το ζήτημα της πτυχιακής εξεταστικής. Αν και κατόπιν καταγγελίας του συνηγόρου είναι θετικό που ανοίγει αυτό το θέμα. Πρόκειται για πάγιο αίτημα των φοιτητών του Ο.Π.Α. οι επι πτυχίω να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν το Γενάρη χωρίς περιορισμούς στη δήλωση μαθημάτων ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να περιμένουν τις εξεταστικές του επόμενου έτους χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ευκαιρίες. Κανένας σοβαρός λόγος δεν έχει παρουσιαστεί από τον πρύτανη και τους εκπροσώπους ΔΕΠ για την απόρριψη του αιτήματος αυτού ενώ οι δικαιολογίες περί ανεπαρκούς χώρου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι ανυπόστατες. Ας σημειώσουμε μάλιστα την  άρνηση της Πρυτανείας να συνεργαστεί με τον Συνήγορο του Πολίτη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρακωλύοντάς  την. Παρ’ ότι και σε αυτή τη συνεδρύαση της συγκλύτου, με αιτιάσεις από κάποιους εκπροσώπους, δεν πάρθηκε απόφαση για το φλέγον αυτό ζήτημα κάθε άλλο πάρα λήξαν θεωρείται και θα επανέλθει σε επόμενες συνεδρυάσεις.

3.    Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα του Ιδρύματος
Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας, αλλά και του συνόλου του φοιτητικού συλλόγου, προς την εκχώρηση υπερεξουσιών στο πρόσωπο του γραμματέα την οποία προτείνει ο νόμος 3549. Γι’ αυτό θεωρούμε θετίκη την ομόφωνη αποδοχή της πρότασής μας: η ειδική επιτροπή επιλογής για την πλήρωση της εν λόγω θέσης να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες λαμβάνοντας  υπ΄ όψην ότι η θέση αυτή θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες που προέβλεπε ο νόμος 1268/1982 για τη θέση του προϊσταμένου γραμματείας. 

Μοιράσου το