Περικόπτω, περικόπτεις, περικόπτει..

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή του, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την μη έγκριση της τακτικής μηνιαίας επιχορήγησης για 20 πανεπιστημιακά ιδρύματα και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης λόγω απουσίας έλλειψης οικονομικών στοιχείων, στοιχείων που θα έδιναν μια σαφέστερη εικόνα για την [...]

Μάρτιος 22, 2011 Πολιτικά Κείμενα